سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عیب یابی یخچال فریزر قدیمی

تعمیر یخچال قدیمی

یخچال اصلا کار نمیکند :

 پریز برق ندارد   : قطعی برق پریز را برطرف کنید

 دوشاخه و سیمهای رابط خراب است  :  با دستگاه اهم متر ? زمانی که دوشاخه یخچال به پریز وصل نشده است دوشاخه و کابل را تست کنید و در صورت وجود عیب نسبت به رفع آن یا تعویض آن اقدام نماید.

ترموسات خراب است : آن را تعویض کنید.

رله استارت خراب است : آنرا تعویض کنید.

رله بار زیاد خراب است : نسبت به تعویض آن اقدام شود.

سیمهای رابط بین ترمینال ترموستات و رله بار زیاد خراب است یا قطع شده است : ضمن تست مدار با آوومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود

. موتور خراب است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود .

 سرما بیش از حد است و عمل اتوماتیک صورت نمی گیرد:

لوله بلوی ترموستات از اواپرتور جدا شده است : لوله بلو را در محل اصلی اش قرار دهید.

 سیمهای ترموستات به هم اتصال یافته اند : کلید روشن و خاموش ترموستات را قطع کنید. اگر موتور خاموش نشود و با تست ترموسات سالم بودن آن تشخیص داده شد سیمهای رابط ترموسات را چک نمایید و در صورت وجود اشکال آنها را تعویض نمایید.

ترموسات خراب است : آن را تعویض نمایید.

تعمیر یخچال سامسونگ

دستگاه ریپ میزند وبعد از چند بار ریپ زدن رله بار زیاد عمل میکند :

رله استارت خراب است : رله را از دستگاه خارج نموده ? آن را تست کنید. در صورت خراب بودن آن را تعویض نمایید.

رله بار زیاد خراب است : رله را تعویض نمایید.

 موتور الکتریکی خراب است : پس از تست موتور در صورت حصول اطمینان از خرابی موتور نسبت به تعویض آن اقدام شود.

 لوله های گاز یا لوله های رابط مسدود است : ضمن جدا کردن کمپرسور از مدار و تست کمپرس ? چنانکه کمپرسور سالم تشخیص داده شد? اشکال از لوله های رابط یا درایر یا لوله مویین است که بایستی نسبت به رفع عیب آنها اقدام کنید.

 سرما و عمل اتوماتیک زود به زود انجام میگیرد:

 درجه ترموستات کم است : ترموسات را روی درجه مناسب بگذارید.

 ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را تنظیم کنید.

 برودت زیاد است و موتور زیاد کار میکند:

 لوله بلو خوب به اوا پرا تور مماس نیست : لوله بلو را در محل مناسب خود قرار دهید.

تعمیر یخچال در کرج

 برفک زدن لوله های برگشت :

درجه ترموستات معقول نیست : ولوم ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهید.

 ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.

 لوله بلو خوب به اواپراتور مماس نیست : لوله بلو را در جای مناسب قرار دهید به طوری که به اواپرا تور مماس شود. لوله های برگشت در پشت یخچال برفک زده و عمل اتوماتیک به موقع است.

 گاز یخچال زیاد است : باید نسبت به تعدیل گاز اقدام شود.

 یخچال بعد از چند بار ریپ زدن به کار می افتد:

 رله استارت خراب است : پلانینهای رله را تمیز و یا نسبت به تعدیل رله اقدام شود.

 یخچال یکسره کار میکند و در اواپراتور سرما ایجاد نمیشود:

گاز دستگاه کم شده است : دستگاه بایستی مجددا شارژ شود.

 موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپراتور یخ زده و نصف دیگر خنک نمیشود:

 لوله های یخچال کثیف است : آن را تعویض کنید.

 یخچال صوت می کشد و سرما کم است:

 لوله های رابط کثیف است : با چکش ضرباتی به لوله وارد کنید اگر عیب رفع نشد لوله ها را تمیز و دستگاه را مجددا شارژ نمایید.

 یخچال هنگام کار صدای هوم شدیدی میدهد:

 پیچهای موتور شل شده است : آنها را سفت نمایید.

 لاستیک صداگیر پایه موتور خراب شده است : لاستیکهای یاتاقان را تعویض کنید.

 یخچال شدیدا برفک میزند:

 لاستیک دور آن خراب است : لاستیک را درزگیری یا تعویض کنید.

 بدنه یخچال برق دارد:

 اتصال بدنه از طریق سیمهای رابط صورت گرفته است : برفک زدن سر سیمهای رابط را چک و عیب را برطرف کنید.

 اتصال بدنه در کمپرسور است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.

 اتصال بدنه در قسمت ترموستات و یا در چراغ یخچال است آن را رفع عیب کنید.

 یخچال هنگام کار صدای ناهنجار دارد:

 محل استقرار یخچال تنظیم نیست : محل استقرار یخچال را تراز نمایید.

 لاستیک لرزه گیر موتور خراب است : لاستیک لرزه گیر را تعویض نمایید.

 پیچهای نگه دارنده موتور شل شده است : نسبت به سفت کردن پیچها تا رفع عیب اقدام کنید.

 موتور دستگاه به هنگام خاموش شدن لرزش شدید دارد:

 پیچهای نگه دارنده موتور شل شده است : پیچها را سفت کرده تا رفع عیب شود.

 کمپرسور یخچال صدای ناهنجار میدهد در حالیکه لاستیکهای لرزهگیر موتور سالم و پیچها سفت میباشد.

 کمپرسور معیوب است : کمپرسور را تعمیر یا تعویض کنید.

 پس از شارژ گاز ابتدا موتور خوب کار میکند? سپس صدای موتور تغییر میکند.

 لوله مویین یا کاپیلاری کثیف است : لوله مویین را تعویض کنید.

 درایر کثیف است : درایر را تعویض کنید.

 اواپراتور زود به زود برفک میزند و برفک خیلی زیاد است:

تعمیر یخچال در محل مناسب قرار نگرفته است : محل یخچال را تغییر دهید تا هوای اطراف یخچال زیاد گرم نباشد و آفتاب به یخچال مستقیما نتابد.

 لاستیک دور در خراب است : آن را تعویض کنید.

 در یخچال خوب بسته نمی شود : آن را رفع عیب کنید تا خوب بسته شود.

 با این که موتور یخچال زیاد کار میکند سرما مناسب نیست و گاز یخچال نرمال نیست.

 فاصله کندانسور با دیواره کم است : فاصله مناسب کندانسور تا دیواره حدود 25 سانتی متر است این فاصله را تنظیم نمایید.روی کندانسور گرد و غبار گرفته است آن را بطور کامل تمیز نمایید.

 فشار گاز پمپاژ شده به اواپرا تور زیاد بوده و بار موتور در زمان راه اندازی زیاد است : حدود 5 دقیقه صبر کنید تا فشار گاز کاهش یابد و موتور بتواند به راحتی راه اندازی شود .